پنج شنبه 12 تیر 1399
مدیر سایت
نظرسنجی یک مرکز افکارسنجی وابسته به جهاد دانشگاهی نشان می‌دهد از نگاه اکثریت مردم، عملکرد قوه قضائیه در یک سال اخیر بهتر شده است.

گروه خبری واکاوی:

در نظرسنجی ایسپا از شهروندان در شهرهای مختلف پرسیده عملکرد قوه قضائیه در یک‌سال اخیر را نسبت به قبل از آن چگونه ارزیابی می‌کنید؟ ۵۳/۱‌ درصد معتقدند عملکرد قوه قضائیه در یک سال اخیر بهتر شده است. ۱۰/۹ درصد گفته‌اند بدتر شده و ۱۵/۶ درصد هم نیز گفته‌اند فرقی نکرده است. ۱۹/۹ درصد در این خصوص اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.

۶۴/۹ درصد مردان معتقدند عملکرد قوه قضائیه در یک‌سال اخیر بهتر شده است. این میزان برای زنان ۴۱/۸‌درصد  است. افراد ۳۰ تا ۴۹ سال (۵۷/۱‌درصد) و افراد بالای ۵۰ سال (۵۵/۲‌درصد) بیش از جوانان ۱۸ تا ۲۹ سال (۴۴/۲‌درصد) معتقدند عملکرد قوه قضائیه بهتر شده است.

با افزایش سطح تحصیلات، ارزیابی از عملکرد قوه قضائیه بهتر می‌شود. زنان و افراد زیر  دیپلم در این زمینه بیشتر از سایرین اظهار بی‌اطلاعی کردند.

از مجموع افرادی که از نام رئیس فعلی قوه قضائیه اطلاع داشتند، ۷۳/۵‌ گفته‌اند عملکرد این قوه در یک‌سال اخیر بهتر شده است؛ در حالی که این میزان بین افرادی که اطلاعی از نام ایشان نداشتند ۲۴/۲‌ است.

نظرسنجی با جامعه آماری شهروندان بالای ۱۸ سال در کل کشور و اندازه نمونه ۱۵۸۲، در تاریخ ۱۹ تا ۲۶ خرداد ۹۹ به شیوه مصاحبه تلفنی اجرا شده است.

منبع: کیهان