یک شنبه 06 شهریور 1401
مدیر سایت
میراث تورمی روحانی، ناشی از 5/5 برابر شدن پایه پولی و 8 برابر شدن نقدینگی در دولت وی است.

گروه خبری واکاوی: این ارزیابی را روزنامه اصلاح‌طلب آفتاب یزد در گزارشی با عنوان «کالبدشکافی میراث تورمی روحانی در شاخص‌های پولی» منتشر کرد و نوشت: حسن روحانی بزرگ‌ترین میراث تورمی پس از انقلاب را برای دولت سیزدهم به یادگار گذاشت. تورمی که با وجود تلاشهای بسیار هنوز هم گریبانگیر اقتصاد کشور است.
با این حال آمارها نشان می‌دهد طی هشت سال دولت روحانی، دو شاخص مهم پولی یعنی پایه پولی و نقدینگی، رشدی افسارگسیخته داشته تا بدین ترتیب اقتصاد کشور و معیشت مردم گرفتار تورمی کمرشکن شوند؛ تورمی که آثار آن هنوز هم ادامه دارد.
بدهی دولت به بانک مرکزی یکی از اجزای مهم پایه پولی و تغییرات آن عامل مهمی در تغییر مسیر تورم است. آمارها نشان می‌دهد در حالی که در پایان دولت دهم در تیر ۱۳۹۲ بدهی دولت به بانک مرکزی فقط 18/9 هزار میلیارد تومان بود، این رقم در هشت سال دولت روحانی با ۷۶۶ درصد افزایش به 163/7 هزار میلیارد تومان رسید. به عبارت ساده‌تر بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره روحانی نزدیک به ۹ برابر شد.
علاوه بر این، دولت گذشته در ۴ ماه اول سال ۱۴۰۰ که ماه‌های پایانی عملکردش بود، بیش از ۵۴ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد و با بی‌انضباطی تمام، کســــری بودجه را در این مدت رفع کرد و تبعات وحشتناک تورمی آن را برای رئیسی به جای گذاشت.
دولت سیزدهم در حالی در ابتدای شهریورماه سال ۱۴۰۰، شروع به‌کار کرد که نه تنها بخش زیادی از ظرفیت انتشار اوراق و استقراض دولت، استفاده شده بود، بلکه ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه نیز در ماههای ابتدایی سال، به مصرف رسیده بود و کسری بودجه بزرگی که از ابتدا در دل قانون بودجه وجود داشت، فشار سنگینی را برای تأمین هزینه‌های جاری و عمرانی دولت ایجاد می‌کرد. با این حال در ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ دولت موفق شد بدهی دولت قبل به بانک مرکزی را تسویه کند.
دولت رئیسی در حالی شروع به کار کرد که دولت قبل در ۸ سال فعالیت خود پایه پولی را بیش از ۵ برابر اضافه کرد. در دولت احمدی‌نژاد میزان پایه پولی ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که بیش از نصف آن صرف ساخت مسکن مهر شد. اما در دولت گذشته نزدیک به ۴۱۸ هزار میلیارد تومان بر حجم پایه پولی اضافه شـد.
در هشت سال دولت گذشته حجم نقدینگی ۸ برابر شد و از ۴۷۹ هزار میلیارد تومان در پایان دولت دهم به 3/820 هزار میلیارد تومان در پایان دولت دوازدهم رسید.
این رشـد وحشتناک نقدینگی، تبعات تورمی سنگینی ایجاد کرده باعث آب رفتن سفره مردم شده است. در هشت سال حجم نقدینگی ۸ برابر شد و از ۴۷۹ هزار میلیارد تومان در پایان دولت دهم به 3/820 هزار میلیارد تومان رسید. روحانی و تیم اقتصادی وی در ۸ سال اخیر به شدت افزایش نقدینگی در دولت‌های نهم و دهم را مورد انتقاد قرار می دادند اما عملکرد خود آنها فاجعه تاریخی بود.

منبع: کیهان