سه شنبه 20 اردیبهشت 1401
مدیر سایت
رئیس بانک مرکزی در دولت سابق، در حالی دولت رئیسی را متهم به چاپ پول می‌کند که حجم پایه پولی در دوره ریاست وی بر بانک مرکزی، با رشد 110 درصدی، از 220 هزار میلیارد به 461 هزار میلیارد تومان رسید.

گروه خبری واکاوی: عبدالناصر همتی که در دولت دوازدهم زمام امور ساختمان میرداماد را در دست داشت، به دلیل ثبت بالاترین رشد پایه پولی که در طول چهار دهه اخیر بی‌سابقه بوده، لقب «سلطان چاپ پول» را به نام خود ثبت کرده، اما اکنون در جایگاه منتقد سیاست‌های دولت ظاهر می‌شود.

او اخیراً با ادعای این مطلب که دولت سیزدهم با ۱۴۲هزار میلیارد تومان چاپ پول «فوق سلطان چاپ پول» است، سعی دارد تا عنوانی را که در طول ۳۴ ماه فعالیت خود در بانک مرکزی به دست آورده است را به دیگران واگذار کند.
به گزارش روزنامه ایران، همتی برای بزرگ نشان دادن رقم افزایش پایه پولی یا همان چاپ پول، کل سال ۱۴۰۰ را به عنوان کارنامه کاری دولت سیزدهم درنظر گرفته است. این درحالی است که مراسم تحلیف آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، دوازدهم مرداد سال گذشته به عنوان رئیس‌جمهور برگزار شد و از هفتم شهریور‌ماه با تشکیل کابینه به‌‌طور رسمی کار دولت سیزدهم آغاز شد، اما سلطان چاپ پول، نیمه نخست سال گذشته را که هنوز دولت دوازدهم بر مسند امور بود به حساب دولت سیزدهم گذاشته است!
گزارش‌های رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد وی در مدیریت نقدینگی و پایه پولی بدترین عملکرد را داشته تا جایی که به گفته کارشناسان بانک مرکزی، در دوره همتی این بانک به کارخانه چاپ پول تبدیل شده است. براساس آمارهای بانک مرکزی، حجم پایه پولی از ۲۲۰ هزار میلیارد تومان قبل از آغاز به کار عبدالناصر همتی در بانک مرکزی با حدود ۱۱۰ درصد رشد به ۴۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. درواقع بیش از نصف پایه پولی در کمتر از سه سال فعالیت همتی در بانک مرکزی ایجاد شده است.
آمارها نشان می‌دهد پایه پولی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم پنج برابر شده است، به‌طوری که رقم پایه پولی از ۹۵ هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت یازدهم به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان خرداد‌ماه سال گذشته یعنی انتهای دولت دوازدهم رسیده است. بر این اساس در دولت حسن روحانی پایه پولی، بیش از ۴۲۲درصد رشد داشته است، بدین ترتیب در دولت‌های یازدهم و دوازدهم
۴۰۵ هزار میلیارد تومان پول چاپ شده است. 
در کنار پایه پولی، بررسی سایر شاخص‌های مهمی که بانک مرکزی در بهبود آنها نقش اصلی دارد نیز نشان از وضعیتی مشابه دارد. 
بر اساس داده‌های منتشر شده در نماگرهای بانک مرکزی، رقم نقدینگی که در پایان تابستان ۱۳۹۷ به رقم ۱۶۷۲ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شد، در پایان فروردین سال گذشته به ۳۴۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. مقایسه رقم نقدینگی در ابتدا و انتهای دوره کاری همتی در بانک مرکزی بیانگر رشد 107/8 درصدی این متغیر پولی در این دوره زمانی است که نشان می‌دهد در کمتر از سه سال نقدینگی دو برابر شده است. ۴۲۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی موجود در کشور در پایان دوره فعالیت همتی دربانک مرکزی، بیش از
۵۴ درصد آن، معادل ۱۸۸۷ هزار میلیارد تومان در دوره ریاست وی ایجاد شده است. 
 
منبع: کیهان