شنبه 26 تیر 1400
مدیر سایت
اصلاح‌طلبان همان‌طور که توافق و برجام و مسکن و اقتصاد خوب و رفع تحریم‌ها و باقی شعار‌های حسن روحانی را از ابراهیم رئیسی مطالبه می‌کنند، گویا انتظار دارند شورای شهر ششم هم که یک ماه دیگر آغاز به کار می‌کند، شعار‌های اصلاح‌طلبان را عملی کند!

گروه خبری واکاوی:

اصلاح‌طلبان همان‌طور که توافق و برجام و مسکن و اقتصاد خوب و رفع تحریم‌ها و باقی شعار‌های حسن روحانی را از ابراهیم رئیسی مطالبه می‌کنند، گویا انتظار دارند شورای شهر ششم هم که یک ماه دیگر آغاز به کار می‌کند، شعار‌های اصلاح‌طلبان را عملی کند! در حالی که هر جریانی مسئول تحقق وعده‌های خود به مردم است. روزنامه اصلاح‌طلب آرمان ملی از زن نبودن گزینه‌های شهرداری تهران نوشته است؛ مقامی که قرار است شورای شهر جدید تهران که تماماً اصولگراست، انتخاب کند. آرمان در مطلبی با عنوان «شهردار زن در بهشت جایی ندارد» می‌نویسد: «زنان می‌توانند شهردار شوند و مانع قانونی ندارد، اما چرا شهردار زن برای تهران انتخاب نمی‌شود؟... در حالی عدم تمایل به شهردارشدن یک زن در میان منتخبان شورای شهر ششم، نمایان شده که آمار نشان می‌دهد پس از انقلاب تاکنون فقط پنج زن از سوی شهرداران، به‌عنوان شهردار منطقه منصوب شدند.»
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «اصولگرایان شورای شهر ششم به یک خانم اجازه مدیریت شهری نخواهند داد. حتی منتخبان زن شورای شهر ششم تهران همچنان برای شهردارشدن یک خانم علاقه از خود نشان ندادند». در گزارش آرمان در عین حال از «معصومه‌آباد و مرضیه وحید دستجردی» به عنوان دو زن در میان گزینه‌های اصولگرایان برای شهرداری تهران نام برده شده است.
این در حالی است که از چهار سال پیش تاکنون، شورای شهر تهران در دست اصلاح‌طلبان بوده و آنان به‌رغم آنکه به سبب ضعف مدیریتی شهرداران انتخابی، طی چهار سال چهار شهردار برای تهران انتخاب کردند، اما به هیچ زنی اجازه ندادند که بر کرسی شهرداری تهران بنشیند. در سایر مراکز استان‌ها هم به‌رغم آنکه اکثریت شورا‌ها با اصلاح‌طلبان بود، آنان زنی را برای شهرداری انتخاب نکردند.