شنبه 01 آذر 1399
بر اثر اصابت ۱۴ راکت به نقاط مختلف کابل، ۳ تن کشته و ۱۱ نفر مجروح شدند.