شنبه 01 آذر 1399
"الیف صباغ" تحلیلگر مسایل رژیم صهیونیستی:ادامه تحریم‌های اقتصادی علیه ایران برای اسرائیل اهمیت دارد. ادامه تحریم‌ها یعنی جلوگیری از توانمند شدن ایران در عرصه‌های مختلف و جلوگیری از روابط با کشورها.