پنج شنبه 08 آبان 1399
بخشی از صحبت های رئیس مجلس به مناسبت سی و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی را می بینید.