پنج شنبه 08 آبان 1399
تصاویری از تجمع روز گذشته مردم و دانشجویان مقابل سفارت فرانسه در پی اهانت گستاخانه ماکرون به پیامبر اسلام (ص) را می بینید.