پنج شنبه 08 آبان 1399
ویدئویی عجیب از پلیس وحشی آمریکا که دختر دستبند زده شده را در اداره پلیس، اینگونه به زمین می‌کوبد!