شنبه 11 مرداد 1399
بخشی از سخنان دکتر زاکانی در هم اندیشی فعالان حرکت‌های جهادی در قم را در این سخنرانی خواهید شنید.