شنبه 11 مرداد 1399
حج، بزرگترین آیین عبادی مسلمانان جهان در اعصار تاریخ اسلام، امسال در سایه شیوع ویروس کرونا با حضور محدود ۱۰۰۰تن از ضیوف الرحمانی که تبعه و یا مقیم عربستان سعودی چهره ای متفاوت به خود گرفت. مناسک حج استثنایی امسال با قرنطینه مراقبتی حجاج و رعایت سختگیرانه پروتکل های بهداشتی در مکه مکرمه برگزار شد.