شنبه 11 مرداد 1399
برنامه بدون تعارف این هفته در حضور ابراهیم رئیسی، رییس دستگاه قضا به چند مجتمع قضایی سر زد، و به مشکلات مردم رسیدگی کرد. در ادامه رییس دستگاه قضا به لواسانات رفت، تا به پرونده‌های داغ زمین خواری در این منطقه رسیدگی کند.