چهارشنبه 08 مرداد 1399
روحانی در واکنش به خبر وقف قله دماوند و فروش جزایر ایران گفت: مگر می‌شود کوه، دریا و جنگل را وقف کرد؟