یک شنبه 22 تیر 1399
زنجیره بسیار بزرگی از موشک‌های بالستیک در سراسر ایران گسترده شده؛ موشک‌هایی با بردهای ۳۰۰ تا ۲۰۰۰ کیلومتر که به اسرائیل و حتی اروپا هم می‌رسند.