چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399
وزیر دفاع: هرگونه مزاحمت آمریکا برای نفتکش‌های ایرانی با پاسخ قاطع روبرو خواهد شد.