سه شنبه 30 اردیبهشت 1399
مجمع طلاب جهادی الکفیل با بیش از یک دهه فعالیت جهادی در تهران و همچنین در شرایط بحرانی مناطق مختلف کشور با هدف یاری رساندن به نیازمندان، محرومیت‌زدایی و اشتغال‌زایی تشکیل شده است. گروه جهادی الکفیل با توجه به شیوع بیماری کرونا با شناسایی و دعوت از بی‌خانمان‌ها به یک گرمابه خدماتی از جمله اصلاح سر و صورت، استحمام و توزیع غذای گرم به این افراد پرداختند.