سه شنبه 30 اردیبهشت 1399
برخی از فعالان سیاسی امروز با حضور در دفتر رئیس‌جمهور با وی دیدار و گفت‌و‌گو کردند. در این جلسه که سایت ریاست جمهوری از حاضران آن با عنوان نخبگان سیاسی نام برده، افرادی نظیر مصطفی میرسلیم، مصباحی‌مقدم، رفیقدوست، مظفر، علی جنتی، قوچانی، مجید انصاری، الیاس حضرتی حضور داشتند.