شنبه 02 مهر 1401
تجمع اعتراضی مردم تهران علیه اغتشاشگران همزمان با دیگر شهرهای کشور پس از برگزاری نماز جمعه در محکومیت اهانت به مقدسات راهپیمایی کردند.