چهارشنبه 30 شهریور 1401
تصاویری از انتظار رئیس جمهور فرانسه برای دیدار با دکتر سید ابراهیم رئیسی را در ادامه خواهید دید.