سه شنبه 29 شهریور 1401
رئیس جمهور به منظور شرکت در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با استقبال رئیس و جمعی از مسئولان نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل وارد نیویورک شد.