سه شنبه 29 شهریور 1401
کلیپی از صحبت های استاد حسن رحیم پور ازغدی را می بینید.