یک شنبه 27 شهریور 1401
سیاه - قرمز - سرد؛ انفجار قیمت، مرگ شرکت‌ها، ترس از سقوط: آلمان سال‌های سختی را پیش رو دارد.