چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401
اعضای هیئت دولت درحاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران حاضر شدند و به سوالات آنها پاسخ دادند.