چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401
میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: با کارت بانکی یارانه شارژ خواهد شد و محدود به خرید کالاهای اساسی خواهد بود.