جمعه 01 مرداد 1400
تعجب زندانی داعشی از حضور رئیس قوه قضائیه در بند محکومان تکفیری را مشاهده می کنید.