پنج شنبه 31 تیر 1400
اظهارنظر «عبداللطیف آل‌شیخ» وزیر اوقاف عربستان سعودی مبنی بر اینکه «اکثریت حجاج امسال از مسلمانان بودند»، تمسخر و سوژه‌شدن او در شبکه‌های اجتماعی را به‌دنبال داشت.